top of page

Oporezivanje malih iznajmljivača koji posluju putem stranih platforma za iznajmljivanje

Sve veći broj privatnih iznajmljivača posluje sa stranim agencijama iz drugih država članica Europske unije, koje nude usluge digitalnih platformi za iznajmljivanje na Internetu. Putem stranih digitalnih platformi (Booking.com, Airbnb i dr.) iznajmljivači ostvaruju prihode od iznajmljivanja nekretnina u RH, dok digitalne platforme pružaju usluge posredovanja u pronalaženju turista.Od 1. siječnja 2023. godine, sukladno Direktivi Vijeća EU 2021/5141 operateri platformi su obvezni prikupiti i dostaviti na godišnjoj razini nadležnom tijelu u svojoj državi podatke o iznajmljivačima koji su registrirani na njihovim digitalnim platformama. Država članica EU-a potom automatskom razmjenom te podatke dostavlja nadležnom tijelu one države članice EU-a čiji je iznajmljivač rezident, odnosno nadležnom tijelu države članice EU-a u kojoj se ta nekretnina nalazi. Ovom direktivom Porezna uprava je dobila novi izvor podataka koji služe za analizu i praćenje ispunjavanja zakonskih obveza poreznih obveznika koji ostvaruju prihode od iznajmljivanja nekretnina u RH, u području poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, kao i provođenje odgovarajućeg poreznog postupka, sve s ciljem sprječavanja sive ekonomije, zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze te građana.


Malim poreznim obveznikom, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u RH, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 40.000,00 EUR.


Ova promjena najviše utječe na male iznajmljivače koji većinom iz neznanja i nedovoljne informiranosti nisu ni svjesni da krše propise te podliježu eventualnim kaznama.


Mali porezni obveznici su oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, nemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nemaju pravo na odbitak pretporeza po primljenim računima. Dakle, iznajmljivači koji ne zadovoljavaju navedeni cenzus i nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se malim poreznim obveznicima. Međutim, oni se smatraju poreznim obveznicima u odnosu na usluge koje im obavljaju porezni obveznici iz drugih država članica EU-a ili iz trećih zemalja, što podrazumijeva i primljene usluge posredovanja od strane stranih digitalnih platformi. 


Prema odredbama Zakona o PDV-u, svaki porezni obveznik, dakle i mali porezni obveznik kao privatni iznajmljivač, obvezni su obračunati i platiti PDV po stopi od 25 % na primljenu uslugu posredovanja inozemne digitalne platforme.


Potrebne prijave u Poreznoj upravi

Prvi korak koji je podnijeti zahtjev Poreznoj upravi za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga. Porezna uprava donosi rješenje o dodjeli PDV ID broja najkasnije 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Malom poreznom obvezniku, koji ima dodijeljen PDV ID broj, porezni obveznik iz druge države članice EU-a, konkretno u ovom slučaju digitalna platforma, na obavljenu uslugu posredovanja ne zaračunava PDV svoje države članice, već na izdanom računu navodi „reverse charge“ odnosno prijenos porezne obveze. To znači da je mali porezni obveznik dužan na primljenu uslugu posredovanja obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25 %, te iskazati u propisanim PDV prijavama.


Na primljene račune od Booking.com i Airbnb ste dužni obračunati i platiti PDV.


Za obračunsko razdoblje u kojem je porezni obveznik iz druge države članice obavio uslugu malom poreznom obvezniku, za koju je mali porezni obveznik (iznajmljivač) obvezan obračunati i platiti hrvatski PDV, što čini podnošenjem prijave PDV-a (Obrazac PDV) i Prijavom za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S). 


Mali porezni obveznik podnosi navedene Obrasce samo za razdoblja oporezivanja u kojima je primio uslugu iz drugih država članica EU-a. Obrasci PDV i PDV-S se podnose elektroničkim putem do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunani i iskazani PDV mali porezni obveznik je dužan i platiti, s obzirom da nije u sustavu PDV-a i ne može koristiti pretporez. Obračunani PDV mali porezni obveznik treba platiti do posljednjeg dana u mjesecu, koji slijedi mjeseca u kojem mu je usluga obavljena. Primjerice, ako je malom poreznom obvezniku digitalna platforma iz druge države članice EU-a obavila uslugu posredovanja u srpnju, mali porezni obveznik Obrazac PDV i Obrazac PDV-S treba podnijeti za srpanj. do 20. kolovoza, a obračunani i iskazani PDV u Obrascu PDV treba platiti do 31. kolovoza.


Osim podataka dobivenih putem Direktive koriste se i drugi izvori podataka, s ciljem provjere ispravnosti oporezivanja poreznih obveznika iznajmljivača u RH, kao npr. Sustav razmjene informacija o PDV-u tzv. VIES, porezne prijave, eVisitor, razmjena informacija na zahtjev i dr. Na taj način porezno tijelo, u našem slučaju Porezna uprava dobiva podatke o poreznim obveznicima koji se bave iznajmljivanjem nekretnina u RH


Ukoliko Vam je potrebna kompletna usluga od izdavanja PDV ID broja do podnošenja PDV obrazaca mi u ATIVOS-u ćemo se pobrinuti da Vaše poslovanje kao malog iznajmljivača bude usklađeno sa svim poreznim propisima. 


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page