top of page

Java nabava

Za naručitelje

Javna nabava za Naručitelje, a posebice one manje, predstavlja izrazito složen i zahtijevan postupak. Uspješno provođenje procesa javne nabave zahtjeva određeni stručni kadar, znanje i iskustvo. Javna nabava je ujedno dio svakog EU projekta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje se prilikom nabave usluga, robe ili izvođenja radova financiranih iz projekta moraju poštovati propisi i načela javne nabave kako ne bi došlo do neželjenih financijskih korekcija. U postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik Naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave, koji predstavnik može biti i vanjski konzultant.

Za ponuditelje

Da bi vaša tvrtka bila odabrana u postupcima javne nabave nije dovoljno da imate najbolju odnosno najkvalitetniju ponudu!
Prije razmatranja vaše cijene ponude jako je bitno da ponuda bude kvalitetno i stručno pripremljena kako ne bi došlo do isključenja ponuditelja ili odbijanja njegove ponude.
U tu svrhu ključno je da ponuditelj ima na raspolaganju stručne osobe koje će znati protumačiti uvjete i zahtjeve iz Dokumentacije o nabavi te zaštititi Ponuditelja od nezakonitog ili pogrešnog postupanja Naručitelja tijekom postupka provedbe nabave.

Ponuda i dokumentacija javna nabava
bottom of page