top of page
Laptop and Paperwork

KNJIGOVODSTVO

Nudimo računovodstvene usluge (knjigovodstveni servis) u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima financijskog izvješćivanja (ovisno o veličini i potrebama klijenta) te poreznim propisima.

 • izrada računovodstvene politike i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta

 • vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige

 • analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije, salda-konti kupaca, salda-konti dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema Vašim specifičnim potrebama

 • knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija

 • popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija

 • rekapitulacije potraživanja i obaveza

 • izrada poreznih evidencija

 • platni promet

 • fakturiranje

 • dostava i preuzimanje dokumentacije

 • obračuni plaća i drugih dohodaka

 • registracija radnika

 • administracija ugovora

Laptop and Paperwork
bottom of page